Darreres novetats d'Arnau Gonzàlez i Vilalta (per a més informació veure currículum)

De com es guanyen els vots. Joan Estelrich i la circumscripció de Girona durant la II República, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2010, 172 p., 14 €

Lluís Companys. Un home de govern, Barcelona, Editorial Base, 2009, 168 p., 14 €

La cruïlla andorrana de 1933. La revolució de la modernitat, Valls, Cossetània Edicions-Fundació Julià Reig, 2009, 239 p., 17 €

Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona (1930-1943), València, Publicacions de la Universitat de València, 2009, 375 p., 23 €

Els diputats catalans a les Corts republicanes (1933-1939), Pub. Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009, 384 pp. 29 €

LLIBRES DE PROPERA APARICIÓ (ENTENENT PROPERA AMB CERTA MODERACIÓ)

Les Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (1931-1952) i les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (1973-2008), Barcelona, Fundació Josep Irla, 307 p., 2010.

La utopia és el camí. Ramon Sugranyes de Franch i Carles E. Mascarenyes (1936-1940), 483 p., Acontravent, 2010.

Contra Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la revolución, (Diversos Autors), dir. juntament amb E. Ucelay-Da Cal, 391 p., València, Publicacions de la Universitat de València, 2010.

ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS

- ‘Epistolari mallorquí entre Francesc Cambó i Joan Estelrich’, Randa, n. 59, Curial, 2007, pp. 165-183.
- ‘La propaganda fascista italiana en Barcelona (1934-1936)’, Historia y Política, n. 18, juliol-desembre 2007, pp. 255-272.
- ‘Esquerra Republicana de Catalunya al Vallès Oriental (1931-1936): implantació territorial, militància i resultats electorals’, Ponències 2007, Centre d’Estudis de Granollers, pp. 11-49.
- 'Catalunya vista per la diplomàcia feixista italiana (1930-1943)'(en xarxa), Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni (Associazione italiana di studi catalani)
- ‘Miquel Badia i Capell: documentació sobre el seu pas per Andorra (gener-febrer 1936)’, (en xarxa)Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 118-135.
- ‘Aportació documental: andorrans evacuats pel Consolat francès de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1938)’, Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 171-173.
- ‘Epistolari d’exili i guerra Ramon Sugranyes de Franch-Joan Estelrich (1936-1937): debat sobre el paper del catalanisme conservador’, Afers, n. 60, 2008, (pp. 455-475)
-'España no está en guerra': consideracions italianes sobre la censura de premsa espanyola (agost 1943)', juntament amb Gisela Bou, comunicació a les II jornades d'Història de la Premsa d'octubre 2007, publicat al volum 'Poder polític i resitència periodística', Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009, pp. 316-330

Projectes en curs (període previst de realització)

- 'Ángel Ossorio y Gallardo y sus artículos', 2011.

-'La idea de Països Catalans al segle XX (1900-1992)', 2009-2012.

- 'Catalogna-Catalogne-Catalunya: un país explicat pels Consolats d'Itàlia i França a Barcelona (1922-1946)', 2010-2011

RESSENYES, COMENTARIS DE LLIBRES I ALTRES

Darreres lectures

dimarts, de desembre 09, 2008

Tot tornant de Bologna amb uns quants llibres...
. Massimiliano Ferrara, Ante Pavelic il Duce croato, Udine, Kappavu, 2008, 262 p., 18 €
. Eugenia Scarzanella, Fascisti in Sud America, Firenze, Le Lettere, 2005, 259 p., 18 €
. Francesco Caccamo e Luciano Monzali, L'occupazione italiana della Iugoslavia (1941-1943), Firenze, Le Lettere, 2008, 427 p., 38 €

Quan un va a Itàlia, en aquest cas a la ciutat de Bologna, sempre té la intenció de tornar amb una bona "borseta" de llibres. En aquest cas, i amb la música de Vinicio Capossela al cap després d'un memorable concert al Teatro Duse, us comento tres volums que he cregut interessants. Tres llibres però, i aquí és on volia arribar, són una mostra de la constant edició i reedició de volums sobre les mateixes temàtiques. A Itàlia és complicat comprar llibres d'història perquè n'hi ha molts i diversos, però també una llarga llista de títols que no fan res més que repetir temàtiques ja tractades anteriorment per 10, 20 o 50 títols previs. Això té una utilitat, perquè tot les constants reedicions de molts d'aquest títols, a voltes no pots trobar aquell que cerques. Així, pots trobar llibres del 2007 o 2008 que tractin, i amb fortuna amb documentació nova, el que ja es va estudiar fa 10 o 15 anys. Així, tindrem un volum amb més informació i una actualització definitiva fins al dia present de la bibliografia existent.
Un fenomen que no es repeteix al nostre país ni tampoc a Espanya, on tot i que algunes temàtiques tinguin un o dos títols que la tracten, en cap cas gaudeixen de 10 o 15 volums. Si Companys fos italià, per posar un exemple, ja tindria 55 biografies. Com que és català no en té ni una. En el cas espanyol, si que trobem casos de repetició i millora, com en l'exemple de les múltiples biografies sobre Manuel Azaña.
Bé, els volums en qüestió, son els tres que teniu citats a dalt del post. El primer tracta de la relació entre el líder feixista croat Ante Pavelic, la Itàlia de Mussolini i el Vaticà, una temàtica que m'interessa per l'ajuda italiana a un moviment separatista dels balcans. En un sentit similar, el llibre de Caccamo i Monzali tracten de l'ocupació italiana d'Eslovènia... i sobretot interessant la posició feixista pel que fa al Kosovo i l'annexió d'aquest a l'Albània ocupada pels mateixos italians.
Pel que fa al darrer llibre, és d'un gran interès conèixer l'actuació i recepció del feixisme a les colònies d'italians a Sud Amèrica.