Darreres novetats d'Arnau Gonzàlez i Vilalta (per a més informació veure currículum)

De com es guanyen els vots. Joan Estelrich i la circumscripció de Girona durant la II República, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2010, 172 p., 14 €

Lluís Companys. Un home de govern, Barcelona, Editorial Base, 2009, 168 p., 14 €

La cruïlla andorrana de 1933. La revolució de la modernitat, Valls, Cossetània Edicions-Fundació Julià Reig, 2009, 239 p., 17 €

Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona (1930-1943), València, Publicacions de la Universitat de València, 2009, 375 p., 23 €

Els diputats catalans a les Corts republicanes (1933-1939), Pub. Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009, 384 pp. 29 €

LLIBRES DE PROPERA APARICIÓ (ENTENENT PROPERA AMB CERTA MODERACIÓ)

Les Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (1931-1952) i les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (1973-2008), Barcelona, Fundació Josep Irla, 307 p., 2010.

La utopia és el camí. Ramon Sugranyes de Franch i Carles E. Mascarenyes (1936-1940), 483 p., Acontravent, 2010.

Contra Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la revolución, (Diversos Autors), dir. juntament amb E. Ucelay-Da Cal, 391 p., València, Publicacions de la Universitat de València, 2010.

ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS

- ‘Epistolari mallorquí entre Francesc Cambó i Joan Estelrich’, Randa, n. 59, Curial, 2007, pp. 165-183.
- ‘La propaganda fascista italiana en Barcelona (1934-1936)’, Historia y Política, n. 18, juliol-desembre 2007, pp. 255-272.
- ‘Esquerra Republicana de Catalunya al Vallès Oriental (1931-1936): implantació territorial, militància i resultats electorals’, Ponències 2007, Centre d’Estudis de Granollers, pp. 11-49.
- 'Catalunya vista per la diplomàcia feixista italiana (1930-1943)'(en xarxa), Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni (Associazione italiana di studi catalani)
- ‘Miquel Badia i Capell: documentació sobre el seu pas per Andorra (gener-febrer 1936)’, (en xarxa)Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 118-135.
- ‘Aportació documental: andorrans evacuats pel Consolat francès de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1938)’, Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 171-173.
- ‘Epistolari d’exili i guerra Ramon Sugranyes de Franch-Joan Estelrich (1936-1937): debat sobre el paper del catalanisme conservador’, Afers, n. 60, 2008, (pp. 455-475)
-'España no está en guerra': consideracions italianes sobre la censura de premsa espanyola (agost 1943)', juntament amb Gisela Bou, comunicació a les II jornades d'Història de la Premsa d'octubre 2007, publicat al volum 'Poder polític i resitència periodística', Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009, pp. 316-330

Projectes en curs (període previst de realització)

- 'Ángel Ossorio y Gallardo y sus artículos', 2011.

-'La idea de Països Catalans al segle XX (1900-1992)', 2009-2012.

- 'Catalogna-Catalogne-Catalunya: un país explicat pels Consolats d'Itàlia i França a Barcelona (1922-1946)', 2010-2011

RESSENYES, COMENTARIS DE LLIBRES I ALTRES

Darreres lectures

dimarts, de desembre 09, 2008

Tot tornant de Bologna amb uns quants llibres...
. Massimiliano Ferrara, Ante Pavelic il Duce croato, Udine, Kappavu, 2008, 262 p., 18 €
. Eugenia Scarzanella, Fascisti in Sud America, Firenze, Le Lettere, 2005, 259 p., 18 €
. Francesco Caccamo e Luciano Monzali, L'occupazione italiana della Iugoslavia (1941-1943), Firenze, Le Lettere, 2008, 427 p., 38 €

Quan un va a Itàlia, en aquest cas a la ciutat de Bologna, sempre té la intenció de tornar amb una bona "borseta" de llibres. En aquest cas, i amb la música de Vinicio Capossela al cap després d'un memorable concert al Teatro Duse, us comento tres volums que he cregut interessants. Tres llibres però, i aquí és on volia arribar, són una mostra de la constant edició i reedició de volums sobre les mateixes temàtiques. A Itàlia és complicat comprar llibres d'història perquè n'hi ha molts i diversos, però també una llarga llista de títols que no fan res més que repetir temàtiques ja tractades anteriorment per 10, 20 o 50 títols previs. Això té una utilitat, perquè tot les constants reedicions de molts d'aquest títols, a voltes no pots trobar aquell que cerques. Així, pots trobar llibres del 2007 o 2008 que tractin, i amb fortuna amb documentació nova, el que ja es va estudiar fa 10 o 15 anys. Així, tindrem un volum amb més informació i una actualització definitiva fins al dia present de la bibliografia existent.
Un fenomen que no es repeteix al nostre país ni tampoc a Espanya, on tot i que algunes temàtiques tinguin un o dos títols que la tracten, en cap cas gaudeixen de 10 o 15 volums. Si Companys fos italià, per posar un exemple, ja tindria 55 biografies. Com que és català no en té ni una. En el cas espanyol, si que trobem casos de repetició i millora, com en l'exemple de les múltiples biografies sobre Manuel Azaña.
Bé, els volums en qüestió, son els tres que teniu citats a dalt del post. El primer tracta de la relació entre el líder feixista croat Ante Pavelic, la Itàlia de Mussolini i el Vaticà, una temàtica que m'interessa per l'ajuda italiana a un moviment separatista dels balcans. En un sentit similar, el llibre de Caccamo i Monzali tracten de l'ocupació italiana d'Eslovènia... i sobretot interessant la posició feixista pel que fa al Kosovo i l'annexió d'aquest a l'Albània ocupada pels mateixos italians.
Pel que fa al darrer llibre, és d'un gran interès conèixer l'actuació i recepció del feixisme a les colònies d'italians a Sud Amèrica.

La Universitat d'Oxford obre un Arxiu Digital de Poesia de la Primera Guerra Mundial


Vilaweb, 9-XII-2008Més de quatre mil documents de text, fotografies, àudio i vídeo de lliure accés
La Universitat d'Oxford brinda un arxiu digital sobre poesia del primer quart del segle XX, el First World War Poetry Digital Archive, amb més de quatre mil documents de text, àudio, fotografies i vídeo accessibles al públic i pensats especialment per a l'educació. S'hi poden trobar els escrits dels principals poetes britànics d'aquest període, entre els quals Vera Brittain, Robert Graves, Wilfred Owen, Isaac Rosenberg, i Edward Thomas.
A banda d'una biografia, les col·leccions inclouen l'obra poètica de l'autor i recursos diversos, com correspondència, fotografies i documents oficials. La universitat també ha digitalitzat prop de 6.500 objectes de l'Imperial War Museum, un arxiu que inclou documents sobre la Primera Guerra Mundial, com publicacions de l'època, una important col·lecció d'àudio, de fotografia i de films.