Darreres novetats d'Arnau Gonzàlez i Vilalta (per a més informació veure currículum)

De com es guanyen els vots. Joan Estelrich i la circumscripció de Girona durant la II República, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2010, 172 p., 14 €

Lluís Companys. Un home de govern, Barcelona, Editorial Base, 2009, 168 p., 14 €

La cruïlla andorrana de 1933. La revolució de la modernitat, Valls, Cossetània Edicions-Fundació Julià Reig, 2009, 239 p., 17 €

Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona (1930-1943), València, Publicacions de la Universitat de València, 2009, 375 p., 23 €

Els diputats catalans a les Corts republicanes (1933-1939), Pub. Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009, 384 pp. 29 €

LLIBRES DE PROPERA APARICIÓ (ENTENENT PROPERA AMB CERTA MODERACIÓ)

Les Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (1931-1952) i les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (1973-2008), Barcelona, Fundació Josep Irla, 307 p., 2010.

La utopia és el camí. Ramon Sugranyes de Franch i Carles E. Mascarenyes (1936-1940), 483 p., Acontravent, 2010.

Contra Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la revolución, (Diversos Autors), dir. juntament amb E. Ucelay-Da Cal, 391 p., València, Publicacions de la Universitat de València, 2010.

ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS

- ‘Epistolari mallorquí entre Francesc Cambó i Joan Estelrich’, Randa, n. 59, Curial, 2007, pp. 165-183.
- ‘La propaganda fascista italiana en Barcelona (1934-1936)’, Historia y Política, n. 18, juliol-desembre 2007, pp. 255-272.
- ‘Esquerra Republicana de Catalunya al Vallès Oriental (1931-1936): implantació territorial, militància i resultats electorals’, Ponències 2007, Centre d’Estudis de Granollers, pp. 11-49.
- 'Catalunya vista per la diplomàcia feixista italiana (1930-1943)'(en xarxa), Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni (Associazione italiana di studi catalani)
- ‘Miquel Badia i Capell: documentació sobre el seu pas per Andorra (gener-febrer 1936)’, (en xarxa)Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 118-135.
- ‘Aportació documental: andorrans evacuats pel Consolat francès de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1938)’, Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 171-173.
- ‘Epistolari d’exili i guerra Ramon Sugranyes de Franch-Joan Estelrich (1936-1937): debat sobre el paper del catalanisme conservador’, Afers, n. 60, 2008, (pp. 455-475)
-'España no está en guerra': consideracions italianes sobre la censura de premsa espanyola (agost 1943)', juntament amb Gisela Bou, comunicació a les II jornades d'Història de la Premsa d'octubre 2007, publicat al volum 'Poder polític i resitència periodística', Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009, pp. 316-330

Projectes en curs (període previst de realització)

- 'Ángel Ossorio y Gallardo y sus artículos', 2011.

-'La idea de Països Catalans al segle XX (1900-1992)', 2009-2012.

- 'Catalogna-Catalogne-Catalunya: un país explicat pels Consolats d'Itàlia i França a Barcelona (1922-1946)', 2010-2011

RESSENYES, COMENTARIS DE LLIBRES I ALTRES

Darreres lectures

dimecres, de maig 21, 2008

UltraCatalunya. L'extrema dreta a Catalunya: de l'emergència del "Búnker" al rebuig de les mesquites (1966-2006), de Xavier Casals i MeseguerBarcelona, L'Esfera dels Llibres, 2006, 554 pp. 24 €
Obra imprescindible per a tenir una visió panoràmica de l'evolució de l'extrema dreta a Catalunya des mitjans dels anys seixanta del segle XX fins a l'actualitat. Un llibre que ens permet traçar les continuitats i els canvis de discurs d'uns sectors de la societat catalana, sempre marginals i reduits, però en ocasions amb un gran pes mediàtic. Interessant el fet de situar l'evolució d'AP i el primer PP dins d'aquesta obra per a contextualitzar-los millor. Un anàlisi exhaustiu que resulta imprescindible per a un coneixement, fins al moment inexistent, d'aquests sectors de la societat i la vida catalana, en gran part, subterrània. Ara en faltaria una visió de conjunt del període anterior, 1900-1966 i una de conjunt de tot el segle XX. Darrerament J. M. Thomàs ha publicat quelcom sobre els falangistes catalans, i també ha aparegut un anàlisi sobre "El carlisme català durant la II República" (Abadia de Montserrat).

Quebec. Estat i societat, d'Alain-G. Gagnon (dir.)Barcelona, Pòrtic-Temes contemporànis, 2005, 375 pp. 20 €

Excel.lent obra per a endinsar-se en els debats identitaris actuals al Quebec. Especialment interessant la lectura dedicada al rol dels angloparlants quebequesos, les lleis de marginació de l'anglès i les conseqüències socials que la dualitat francès-anglès provoca en els diferents integrants de la societat quebequesa. Entre aquests, els grups d'immigrants italians o sudamericans. Per altra banda, la qüestió quebequesa provoca un altre debat de fons de gran interès, com és el paper d'un nacionalisme identitari com el francòfon en un territori amb uns pobladors anteriors encara existents i que reclamen drets territorials. L'escala que va d'un estat canadenc, a una nació europea transplantada a Amèrica del Nord, el Quebec, i en darrer lloc, els pobles i nacions indigenes que hi habitaven. Un llibre recomanable per la diversitat de temes tractats, per a descobrir aspectes del debat identitari Canadà-Quebec que sempre resten molt apartats dels mitjans de comunicació catalans i espanyols.

Per a poder accedir a diferents obres, articles i altres sobre el Quebec veure la pàgina http://classiques.uqac.ca/