Darreres novetats d'Arnau Gonzàlez i Vilalta (per a més informació veure currículum)

De com es guanyen els vots. Joan Estelrich i la circumscripció de Girona durant la II República, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2010, 172 p., 14 €

Lluís Companys. Un home de govern, Barcelona, Editorial Base, 2009, 168 p., 14 €

La cruïlla andorrana de 1933. La revolució de la modernitat, Valls, Cossetània Edicions-Fundació Julià Reig, 2009, 239 p., 17 €

Cataluña bajo vigilancia. El Consulado italiano y el Fascio de Barcelona (1930-1943), València, Publicacions de la Universitat de València, 2009, 375 p., 23 €

Els diputats catalans a les Corts republicanes (1933-1939), Pub. Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009, 384 pp. 29 €

LLIBRES DE PROPERA APARICIÓ (ENTENENT PROPERA AMB CERTA MODERACIÓ)

Les Joventuts d'Esquerra Republicana-Estat Català (1931-1952) i les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (1973-2008), Barcelona, Fundació Josep Irla, 307 p., 2010.

La utopia és el camí. Ramon Sugranyes de Franch i Carles E. Mascarenyes (1936-1940), 483 p., Acontravent, 2010.

Contra Companys, 1936. La frustración nacionalista ante la revolución, (Diversos Autors), dir. juntament amb E. Ucelay-Da Cal, 391 p., València, Publicacions de la Universitat de València, 2010.

ÚLTIMS ARTICLES PUBLICATS

- ‘Epistolari mallorquí entre Francesc Cambó i Joan Estelrich’, Randa, n. 59, Curial, 2007, pp. 165-183.
- ‘La propaganda fascista italiana en Barcelona (1934-1936)’, Historia y Política, n. 18, juliol-desembre 2007, pp. 255-272.
- ‘Esquerra Republicana de Catalunya al Vallès Oriental (1931-1936): implantació territorial, militància i resultats electorals’, Ponències 2007, Centre d’Estudis de Granollers, pp. 11-49.
- 'Catalunya vista per la diplomàcia feixista italiana (1930-1943)'(en xarxa), Atti del IX Congresso internazionale (Venezia, 14-16 febbraio 2008), La Catalogna in Europa, l’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni (Associazione italiana di studi catalani)
- ‘Miquel Badia i Capell: documentació sobre el seu pas per Andorra (gener-febrer 1936)’, (en xarxa)Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 118-135.
- ‘Aportació documental: andorrans evacuats pel Consolat francès de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1938)’, Papers de Recerca Històrica, n. 5, 2008, Societat Andorrana de Ciències, pp. 171-173.
- ‘Epistolari d’exili i guerra Ramon Sugranyes de Franch-Joan Estelrich (1936-1937): debat sobre el paper del catalanisme conservador’, Afers, n. 60, 2008, (pp. 455-475)
-'España no está en guerra': consideracions italianes sobre la censura de premsa espanyola (agost 1943)', juntament amb Gisela Bou, comunicació a les II jornades d'Història de la Premsa d'octubre 2007, publicat al volum 'Poder polític i resitència periodística', Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2009, pp. 316-330

Projectes en curs (període previst de realització)

- 'Ángel Ossorio y Gallardo y sus artículos', 2011.

-'La idea de Països Catalans al segle XX (1900-1992)', 2009-2012.

- 'Catalogna-Catalogne-Catalunya: un país explicat pels Consolats d'Itàlia i França a Barcelona (1922-1946)', 2010-2011

RESSENYES, COMENTARIS DE LLIBRES I ALTRES

Darreres lectures

divendres, d’agost 22, 2008

Jornades d'estudi sobre Joan Estelrich (Palma de Mallorca-Felanitx, 17, 18 i 24 d'octubre 2008)


Posso a disposició de quelsevol interessat, el programa de les jornades sobre Joan Estelrich que es celebraran a l'illa de Mallorca properament. Després de certa insistència he aconseguit una informació no disponible a la xarxa. Adjunto un link amb el Consell de Mallorca on s'especifica la normativa per a comunicacions (es poden lliurar fins el dia 18 d'octubre, 12 pàgines com a màxim). Des d'aquí animo a tots els historiadors que tinguin quelcom a dir sobre la polifacètica i interessantíssima figura de Joan Estelrich a participar-hi amb alguna comunicació.

JORNADES D’ESTUDI SOBRE JOAN ESTELRICH
Palma – Felanitx, dies 17, 18 i 24 d’octubre

El Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca ha considerat oportú dur a terme unes jornades d’estudi sobre la figura de Joan Estelrich, ara que es compleix el cinquantè aniversari de la seva mort.

En aquestes jornades d’estudi s’analitzarà la controvertida figura d’aquest escriptor i polític nascut a Felanitx l’any 1896, i també la seva relació amb un dels períodes més convulsos de la nostra història recent, la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista.

També seran objecte d’aquestes jornades altres aspectes del context històric i cultural de Joan Estelrich, així com de la seva trajectòria intel·lectual, com el seu catalanisme abans de la Guerra Civil, l’europeisme en temps del franquisme, o les relacions amb Francesc Cambó i la tasca al capdavant de la Fundació Bernat Metge, entre d’altres qüestions.


Divendres, dia 17 d’octubre
Centre Cultural de la Misericòrdia, Palma

10 Acreditacions i inscripcions

10.30 h Antoni Marimon:
«Mallorca en el primer terç del segle XX»

11.30 h [Descans]

12 h Isabel Graña:
«El mite com a resposta en l’acció cultural i nacionalista de Joan Estelrich»

13 h Sílvia Coll-Vinent:
«Joan Estelrich i la cultura europea del seu temps»

14.15 h [Dinar]

Sala de Plens del Consell de Mallorca, Palma

17 h Andreu Manresa:
«Joan Estelrich contra Joan Estelrich. L’home, entre la vida i el seu personatge»

18 h Francesc Guardans i Cambó
«Joan Estelrich i la Fundació Bernat Metge»

[Descans]

19.30 h Jordi Pujol i Soley:
«L’europeisme de Joan Estelrich en temps del franquisme»

Dissabte, dia 18 d’octubre
Centre Cultural de la Misericòrdia, Palma

11 h Josep Massot i Muntaner:
«Joan Estelrich durant la Guerra Civil i la seva actuació propagandística a Anglaterra»

12 h Borja de Riquer:
«Joan Estelrich i Francesc Cambó: les complexes relacions entre intel·lectuals i polítics a començament del segle XX»

Divendres, dia 24 d’octubre, a les XX h
Sala d’actes del Centre Cultural de Felanitx

Taula rodona d’homenatge a Joan Estelrich:
Damià Pons i Pons, Andreu Manresa, Carles Cabrera i Francesc Riera Montserrat


Inscripció:
del 22 de setembre al 16 d’octubre de 2008. Gratuïta

Informació:
Unitat de Publicacions del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca
Via de Roma, 1, Palma
Tel: 971 219 525
Fax: 971 219 637
gestiocultural@conselldemallorca.net

Formalització:
Presentau el full d’inscripció i una fotocòpia del DNI a la Unitat de Publicacions del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca

Nombre de places: 50

Durada: 10 hores

Sol·licitat 1 crèdit de lliure configuració de la UIB

Sol·licitada l’homologació de l’activitat com a formació permanent del professorat

Organització i patrocini:
Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca


Logos organització:
- Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca
Logos col·laboradors:
- Departament de Presidència del Consell de Mallorca
- Ajuntament de Felanitx

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ JORNADES JOAN ESTELRICH:

Nom i llinatges:
NIF:
Situació professional:
Adreça postal:
CP: Localitat:
Telèfon/s de contacte:
Adreça electrònica:
Palma, de de 2008
Signatura: